ES

Sedan Sang Trọng Cỡ Vừa
Giá từ 2.620.000.000 VNĐ

LS

Sedan Sang Trọng Cỡ Lớn
Giá từ 7.650.000.000 VNĐ

IS

Sedan Sang Trọng Cỡ Nhỏ
Giá từ 2.490.000.000 VNĐ

NX

Sedan Sang Trọng Cỡ Vừa
Giá từ 3.130.000.000 VNĐ

RX

SUV Sang Trọng Cỡ Vừa
Giá từ 3.430.000.000 VNĐ

GX

SUV Sang Trọng Cỡ Lớn
Giá từ 5.970.000.000 VNĐ

LX

SUV Sang Trọng Cỡ Lớn
Giá từ 8,500,000,000 VND

LM

MPV Sang Trọng
Giá từ 7.290.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ LEXUS

RX

SUV Sang Trọng Cỡ Vừa
Giá từ 3.430.000.000 VNĐ

NX

SEDAN Sang Trọng Cỡ Vừa
Giá từ 3.130.000.000 VNĐ

ES

SEDAN Sang Trọng Cỡ Vừa
Giá từ 2.620.000.000 VNĐ

LS

SEDAN Sang Trọng Cỡ Lớn
Giá từ 7.650.000.000 VNĐ

LM

MVP Sang Trọng
Giá từ 7.210.000.000 VNĐ

LX

SUV Sang Trọng Cỡ Lớn
Giá từ 8.500.000.000 VNĐ

TRẢI NGHIỆM LEXUS

LEXUS THĂNG LONG

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

BẢO HIỂM & TÀI CHÍNH LEXUS

THÔNG TIN & SỰ KIỆN LEXUS